X

چاپ کاربن لس

کاغذ کاربن لس چیست؟

کاغذ کاربن لس به نوعی کاغذ کاربن دار گفته می‌شود اما با این تفاوت که شما هیچ کاربنی زیر کاغذ مشاهده نمی‌کنید و هرگز دستانتان را سیاه و کثیف و سطل زباله تان را بیهوده پر نمی‌کند. بدینوسیله در مصرف کاغذهایی که صرف تولید کاربن می‌گردند صرفه جویی بزرگی می‌شود که نتیجه آن قطع کمتر درختان می‌باشد و این امر موجب حفاظت از محیط زیست می‌گردد. این صفحات در اصل به کپسول‌های میکروسکپی آغشته شده اند که ترکیب آنها موجب ایجاد رنگ و انعکاس رنگ بر روی صفحه زیرین می‌گردد.

معمولا از کاغذ کاربن لس یا به اصطلاح خودکپی، برای انجام امور چاپ فاکتور و اوراق اداری استفاده می‌شود. کاربن لس بدون نیاز به کاربن می باشد که باعث صرفه جویی در زمان سهولت انجام کار می شود ، کاربن دار برای افراد شاغل در صنایع تولیدی ، هتل، بیمه، حقوق، طراحی، بازاریابی و شرکت های بازرگانی و هوایی پرمصرف می باشد ،صحافی سرچسب یا پرفراژ منگنه با شماره فارسی و لاتین بسیار رایج می باشد ، با کیفیت ترین نوع کاغذ کاربن دار ، برند اندونزی می باشد.

نحوه چاپ کاربن لس روی کاغذ

نحوه چاپ این نوع کاغذها بدین صورت است که وقتی هر نوع فشار مکانیکی مثل فشار ناشی بر اثر نوشتن یا تایپ کردن بر روی این کاغذها وارد می‌شود، کپسول‌های رنگی قسمت صفحه، که قسمت زیرین آن دارای یک لایه روکش از کپسول های رنگی مذکور می‌باشد آزاد شده و با کپسولهای صفحه زیر که قسمت روی آن آغشته شده است ترکیب شده و یکی از آنان دیگری را تقویت کرده و رنگ مشکی یا آبی را (با توجه به نوع کپسول ها) منعکس می‌نمایند و کاغذ به این رنگ آغشته می‌گردد صفحات میانی کاغذهای بیش از 2 نسخه هم روی آنها و هم پشت آنها به این کپسولها آغشته می‌گردد و به علت 2 بار آغشته شدن است که گرماژ یا وزن کاغذهای میانی سبکتر از کاغذهای اول و آخر می‌باشد.

هر سطح این کاغذها پوشیده شده از میلیون‌ها کپسول میکروسکپی می‌باشد که کاملا خشک شده است. در اصل محلولی از کپسول‌های رنگی بی رنگ (در ظاهر) و روغن مخصوص می‌باشد که تماما بوسیله کپسول‌های پلاستیک مانندی پوشیده شده‌اند که در اثر فشار شکسته می‌شوند نسخه‌های کپی (برگه های دوم، سوم و چهارم) کاغذهای کاربن لس جهت افزایش کاربرد در تفکیک اسناد تولید و افزایش سرعت گردش امور اداری در رنگ بندی های متفاوت عرضه می‌گردند.